четвъртък, 2 февруари 2012 г.

Предимството на една счетоводна къща в Пловдив

У нас са налице малко повече от 7000 компании и физически лица, които се занимават със услуги свързани със счетоводството, от които немалко и в Пловдив, според АСКБ. Възникването на този тип услуги става след влизането в сила на TЗ (Търговския закон), при положение, че най-първите фирми, предлагащи счетоводно обслужване поддържат минало от преди около двайсет години. Счетоводна кантора има възможност да се назове всяко едно лице, физическо или юридическо, което е регистрирано по търговския закон – ЕТ, Акционерно Дружество, Дружество с Ограничена Отговорност или холдинг. Този вид дружества преди всичко изпълняват деятелността, която би правила специален отдел за счетоводно обслужване, който има служители и началници, като в същото време представят своите потребители пред всички органи, стремейки се същевременно да предложи сходен обем от счетоводни услуги, че клиента да може да насочи цялостното си внимание към работата си и да не изпитва тревоги за счетоводните неща. При наемане на фирма, занимаваща се с счетоводно обслужване пестиш от инсестициите за техника и софтуер за счетоводство, бази данни за нормативи, обучения и семинари за персонала, които същевременно правят неизгоден избора за свой личен отдел, занимаващ се с счетоводно обслужване, съпоставено с употребяването на услугите на счетоводна организация в Пловдив. В допълнение се възползваш от доста добре подготвен състав от служители, на който може да се разчита и който отговаря за грешките си, обаче най-важното предимство на счетоводните дружества е опита, защото е непосилно за един счетоводител да обхване абсолютно всичко във счетоводния бранш. Дружествата, предлагащи такъв род дейности следят непрестанно за промени в счетоводното и данъчното законодателство, като в същото време тутакси известяват клиентите при поява. Използването на сходен тип дейности ще бъде полезен имайки впредвид разходите и обезщетението при направени разминавания, като счетоводителите в счетоводните къщи са ангажирани да се усъвършенстват и непрекъснато да разглеждат сферата. В същото време счетоводните кантори поемат отговорността при направени разминавания в съставените доклади, неточно пресметнати контрибуции и/или изпускане на сроковете. Ползващи услугите на счетоводните компании са доста много и са от много сфери и вариращи по обем – от немалки фирми, хотели, хипермаркети до много малки магазинчета, а дори и фирми, които притежават собствен счетоводен отдел, ала употребяват усугите им за проверка. Дори има счетоводни дружества, които скоро след като са създадени са направили инвестиция в свой програмен отдел, който да разработи софтуера, който да покрива условията по плана съставен от отдела по счетоводство. В много от случаите по-късно те съумяват да правят приходи от този софтуер.